Pidetään kaikki mukana – Selkokielinen vaaliohjelma

Jokaista ihmistä pitää arvostaa

SDP:n tavoite on inhimillinen Suomi.
SDP haluaa, että Suomessa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia.
Jokaista ihmistä pitää arvostaa ja kohdella oikeudenmukaisesti.
Haluamme, että kaikilla ihmisillä on turvallinen tulevaisuus.
Yhdessä voimme tehdä työtä sen eteen, että näin tapahtuu.

SDP haluaa edistää kuntavaaleissa kolmea pääasiaa:
1. Sivistykseen ja koulutukseen pitää panostaa
2. Hyvinvointi on tärkeää nuorelle ja vanhalle
3. Suomen kunnissa on hyvä asua

Alta voit lukea lisää näistä aiheista.
Kerromme, mitä asioita SDP pitää tärkeinä kuntavaaleissa.

———————————————————————————

1. Sivistykseen ja koulutukseen pitää panostaa

Koulutus lisää sivistystä.
Sivistyksen avulla teemme yhdessä
maailmasta paremman.

Haluamme korjata koulut

Suomessa on maailman parhaat peruskoulut.
Peruskoulusta jokainen saa
samat mahdollisuudet elämää varten.
Siksi koulu on tärkeä tasa-arvon kannalta.

Huono sisäilma ja home ovat ongelma monessa koulussa.
Tuhansien lapsien ja opettajien terveys on vaarassa.
Siksi tarvitsemme suunnitelman siitä,
miten koulut korjataan ja homeongelma poistetaan.
Kun teemme korjaukset, kouluissa on taas turvallista olla.

Perheille enemmän aikaa yhdessä

Haluamme, että pienten lasten vanhemmat
voivat yhdistää paremmin työn ja perhe-elämän.
Isillä pitää myös olla paremmat mahdollisuudet
osallistua lastensa hoitoon.

Lasten harrastukset voisi järjestää
joko aamulla ennen koulua
tai iltapäivällä heti koulun jälkeen.
Näin perheille jää illalla enemmän aikaa olla yhdessä.
Jotta tämä onnistuu, siihen tarvitaan mukaan
kunnat ja harrastusjärjestöt.

Jokaiselle lapselle samat mahdollisuudet

Kaikilla lapsilla on oikeus oppia uutta
ja olla yhdessä muiden lasten kanssa.
Tämä oikeus ei saa riippua siitä,
kuinka paljon lapsen vanhemmilla on rahaa
tai missä asemassa he ovat yhteiskunnassa.

Suomessa koulutus on maksutonta.
Haluamme, että ilmaisen esikoulun ja koulun lisäksi
myös varhaiskasvatus on kokonaan maksutonta.
Varhaiskasvatusta saa esimerkiksi päiväkodeissa.
Hyvä varhaiskasvatus turvataan sillä,
että sitä varten on tarpeeksi opettajia,
tiloja ja tarvikkeita.

2. Hyvinvointi on tärkeää nuorelle ja vanhalle

Suomi on hyvinvointivaltio eli maa,
jossa kaikista pidetään huolta.
Siitä on pidettävä kiinni myös tulevaisuudessa.
Heikommassa asemassa olevia ihmisiä
pitää tukea ja auttaa.

Verorahoilla palveluita ihmisille

Sosiaali- ja terveyspalvelut tarvitsevat uudistamista.
Näitä palveluita ovat esimerkiksi lääkärin hoito,
tuki asumiseen tai apu vaikeaan tilanteeseen.

Päätösvalta palveluista kuuluu kuntien asukkaille.
SDP haluaa, että palvelut järjestää julkinen sektori
(julkinen sektori = valtio, kunnat).
Yritykset ja järjestöt voivat täydentää palveluita.

Jokaisella täytyy olla varaa lääkärin hoitoon silloin, kun on sairas.
Terveydenhoidon asiakasmaksut eivät saa estää sitä.
Tekniikan tarjoamien ratkaisujen avulla
ja kuntien yhteistyöllä varmistetaan,
että terveydenhoito ei ole liian kallista.

Arvokas vanhuus on jokaisen oikeus

Suomi arvostaa ja kunnioittaa vanhoja ihmisiä.
Vanhuksilla täytyy olla riittävästi hoitajia
vanhainkodeissa ja muissa hoitopaikoissa.

Samalla haluamme, että vanhukset voivat asua
turvallisesti myös kotona ja saavat siihen tukea.
Myös perheenjäsenet tarvitsevat tukea,
jos he hoitavat vanhusta kotona.
Jokaiselle vanhukselle täytyy löytyä
hänelle sopiva tapa asua.

Nuorten syrjäytyminen pitää estää

Tuhannet nuoret jäävät ilman opiskelupaikkaa tai työpaikkaa.
Se voi johtaa siihen, että nuori syrjäytyy.
Nuorten syrjäytyminen on vakava ongelma.
Siksi on tärkeää löytää ne nuoret,
jotka ovat vaarassa syrjäytyä.

Jokainen nuori tarvitsee opiskelupaikan,
harjoittelupaikan tai työn.

Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi haluamme,
että kaikki Suomen nuoret saavat kesätyötä.

3. Suomen kunnissa on hyvä asua

SDP on kaikkialla Suomessa asuvien ihmisten puolue.
Maassamme on erilaisia alueita,
ja niiden kaikkien pitää olla hyviä asuinpaikkoja.

Kohtuuhintaisia koteja

Suuriin kaupunkeihin muuttaa paljon ihmisiä,
ja niissä on paljon houkuttelevia työpaikkoja.
Suurissa kaupungeissa asuminen on kuitenkin kallista.
Voi käydä niin, että esimerkiksi lapsiperheen tai opiskelijan
rahat eivät riitä asumiseen.

Kaupunkeihin täytyy rakentaa tarpeeksi
edullisia asuntoja tavallisille ihmisille.
On tärkeää, että asukkaat voivat liikkua ilman omaa autoa,
esimerkiksi bussilla, metrolla tai junalla.
Myös pyöräteitä täytyy kunnostaa ja rakentaa lisää.

Monissa lähiöissä talot tarvitsevat korjaamista.
Niihin voi myös rakentaa lisää asuntoja.

Koko Suomi kuntoon

Kun kaupungit ovat kasvaneet,
monissa maaseudun pienissä kunnissa
asukkaat ovat vähentyneet.
Samalla asuntojen arvo on pienentynyt
ja palvelut ovat vähentyneet.
Jos oma asuinkunta ei tarjoa työtä tai palveluita,
on vaarana, että osa ihmisistä syrjäytyy.

SDP haluaa, että hyvää elämää voi elää kaikkialla Suomessa.
Myös pienillä paikkakunnilla pitää olla työpaikkoja,
opiskelupaikkoja, kirjastoja ja mahdollisuuksia harrastaa.
Siten koko Suomi menestyy.

Työtä työttömille

Kunnat tuntevat parhaiten oman tilanteensa.
Siksi kuntien täytyy ottaa vastuu siitä,
että mahdollisimman monelle olisi töitä.
Kunnilla täytyy olla myös riittävästi rahaa,
jotta ne voivat järjestää apua työttömille.
Kunnat voivat ottaa työllistämisen lähtökohdaksi,
kun kunta suunnittelee muuta toimintaansa.

Työttömiä ihmisiä voidaan auttaa esimerkiksi niin,
että he pääsevät koulutuksiin, kursseille tai harjoitteluun.
Kunta voi myös tukea yrityksen perustamista.
Tärkein tavoite on, että työtön henkilö
saa työtä.

Lataa tästä tekstin pdf-versio